◆42Lab是非盈利性、非官方的云图计划维基百科。
◆诚邀指挥官们加入编辑部共同建设wiki。点这里加入42Lab
如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在任意评论区评论
◆编辑讨论QQ群741423564 微博@GFwiki少前百科 欢迎您

技能升级

来自42LAB

通关标准4-4后,教授可以升级心智人形的被动和自动技能,并可在资源采集-技能阵域中获取升级所需材料。技能升级的消耗和条件如下:

技能等级 消耗 升级要求人形等级
1→2
1000
100
40
2→3
2000
200
40
3→4
3000
360
40
4→5
4000
560
50
5→6
5000
880
50
6→7
6000
1320
50
7→8
7000
1920
4
60
8→9
8000
2680
8
60
9→10
10000
3600
12
60